Subsidie Instandhouding Monumenten SIM

De Subsidie Instandhouding Monumenten (SIM) wordt verstrekt door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). Het is een subsidie voor doelmatig onderhoud aan monumenten zonder woonfunctie. De subsidie wordt aangevraagd voor een onderhoudsperiode van 6 jaar. In 2020 heb ik een aanvraag gedaan voor de Witte Molen en de Marienburgkapel in Nijmegen, beide aanvragen zijn 100% ...

Read More

Groot onderhoud Zuiveringsgebouw, Westergasfabriek

Het Zuiveringsgebouw is ooit gebouwd om het gas, gewonnen uit steenkool, te ontdoen van diverse chemische verbindingen en geschikt te maken voor verbranding. Nu biedt het gebouw plaats aan bedrijven, horeca, een theater, een filmstudio en een evenementenhal. Er heeft een transformatie plaatsgevonden van fabrieksfunctie naar een plek waar mensen samenkomen. Hiermee zijn de eisen ...

Read More

Westergasfabriek, Amsterdam

De Westergasfabriek is rond 1885 gebouwd voor de winning van gas uit steenkool. De locatie lag toen nog buiten de stadsgrenzen. Het fabrieksproces was smerig en het terrein raakte meer en meer vervuild. Toen er in de jaren zestig aardgas ontdekt werd in Nederland was het definitief gedaan met de fabriek. Het terrein lag inmiddels ...

Read More

Gashouder levert groene stroom in plaats van gas

De Westergasfabriek heeft de ambitie om de monumenten te verduurzamen. Onderdeel hiervan is het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de Gashouder. Om de bewoners van de naastgelegen Staatsliedenbuurt meer bij  de Westergasfabriek te betrekken is het ‘Dak voor de Stad’ project gestart. Buurtbewoners konden een aandeel in de zonnepanelen kopen. De gashouder is ...

Read More

Warm dak voor Machinegebouw

Het dak van het Machinegebouw bestond tot voor kort uit een planken dakbeschot met daarop alleen dakpannen. In de fabriekstijd was een dergelijk dak juist een voordeel omdat er van nature ventilatie mogelijk was. Bij het huidige gebruik als evenementenlocatie gaat ter plaatse van het dak veel energie verloren. Om het monument minimaal aan te ...

Read More

Verduurzaming rijksmonument Transformatorhuis

Via het bijna 950 m2 grote dak van het ‘Transformatorhuis’ ging in het verleden veel warmte verloren. bij het gebruik als evenementen locatie had het dunne pakket nog een ander nadeel, namelijk dat bij feesten met Dancemuziek (Dance-spectrum) geluidsoverlast ontstond in de nabij gelegen staatsliedenbuurt. Er is daarom een nieuw dakpakket ontworpen waarmee zowel geluid ...

Read More