Onderhoud
Onderhoud is goed te plannen en te begroten. In een meer-jaren-onderhoudsplan (MJOP) zijn per jaar werkzaamheden en kosten omschreven, voor bijvoorbeeld 10 jaar. Aan de basis van het plan ligt een nulmeting van waaruit het benodigde onderhoud wordt bepaald. Ik kan u helpen met het opzetten van zo’n onderhoudssysteem en het eventueel nog uitbreiden met technische omschrijvingen voor uitvoering van de werkzaamheden.

Ontwerp
Een monument veranderen en daarbij de monumentale waarden behouden is de kunst. Ik laat u graag de mogelijkheden zien en kan in overleg treden met monumenteninstanties. Ook het vervolgtraject met vergunningaanvraag, aanbesteding en uitvoeringstekeningen neem ik voor mijn rekening.

Subsidies
Er zijn in Nederland een aantal subsidies en laagrentelijke leningen mogelijk voor monumenten. Ik kan u adviseren bij subsidiekeuze en het samenstellen van de subsidieaanvragen.

Verduurzaming
Gebruik van een monument is in essentie al duurzaam. Verdere verduurzaming maakt een monument aantrekkelijker omdat het comfort toeneemt en de energiekosten dalen. Verduurzaming komt makkelijk in conflict met monumentale waarden. Ik kan onderzoeken waar de kansen bij uw monument liggen.

Uitvoering en oplevering
Tijdens de uitvoering worden plannen verwezenlijkt. Een complexe fase waarin het er op aan komt dat het resultaat wordt zoals het bedacht is. Een duidelijke organisatie en vaktechnisch toezicht zijn hierbij een must. Graag zet ik mijn ervaring in op uw project in de vorm van directievoering of advies tijdens uitvoering.

Samenwering
Omdat ik niet de illusie heb alles zelf te kunnen werk ik graag samen met andere specialisten als constructeurs, bouwfysici en bouwhistorici. Ik heb daarvoor in de afgelopen 25 jaar een uitgebreid netwerk opgebouwd.