Op buitenplaats Doornburgh moet veel gebeuren op gebied van onderhoud en het verhuurbaar maken van de rijksmonumenten.

Mijn opdracht:
Advies aanpassing en verduurzaming monumenten, coördinatie meerjaren onderhoud
Opdrachtgever;
Doornburgh Real Estate
Monumentstatus: Rijksmonumenten
Complexnummer: 527406
Hoofdhuis: 527407
Speelhuisje:527409
Koetshuis: 527410
Poortgebouw: 527416
Priorij: 532226
Anno:
2021