•  

Het dak van het Machinegebouw bestond tot voor kort uit een planken dakbeschot met daarop alleen dakpannen. In de fabriekstijd was een dergelijk dak juist een voordeel omdat er van nature ventilatie mogelijk was. Bij het huidige gebruik als evenementenlocatie gaat ter plaatse van het dak veel energie verloren.

Om het monument minimaal aan te tasten is de isolatie aan de buitenzijde op het dakbeschot geplaatst. Zo blijft het monumentale dakbeschot met aftimmeringen aan de binnenzijde ongewijzigd en wordt de meest wenselijke opbouw (warm dak) in bouwfysisch opzicht gerealiseerd. Door het toevoegen van een isolatielaag wordt het dak ‘dikker’. Door een zorgvuldige detaillering van de dakranden ziet het monument er na de ingreep precies zo uit als ervoor.

Mijn opdracht:
Ontwerp, vergunningaanvraag, bouwvoorbereiding, aanbesteding, begeleiding uitvoering.
oppervlakte dak
650 m2
Besparingen na isolatie:
2.130 KWh/jaar (elektrische energie nodig voor installaties)
7.250 m3 gas/jaar
Reductie van 14 ton CO2 op jaarbasis.
(bron: NIBE)
Opdrachtgever:
Westergasfabriek bv
Monumentstatus:
Rijksmonument 337611
Subsidie:
Pilot verduurzaming monumenten Rijksdienst Cultureel Erfgoed
adviseur energie:
NIBE
adviseur bouwfysica:
LBP sight
Aannemer:
Toekomst bouw
Anno:
2016