De Subsidie Instandhouding Monumenten (SIM) wordt verstrekt door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). Het is een subsidie voor doelmatig onderhoud aan monumenten zonder woonfunctie. De subsidie wordt aangevraagd voor een onderhoudsperiode van 6 jaar. In 2020 heb ik een aanvraag gedaan voor de Witte Molen en de Marienburgkapel in Nijmegen, beide aanvragen zijn 100% gehonoreerd door de RCE. In 2021 gingen aanvragen voor t Weeshuis en de Latijnse School de deur uit, resultaten nog niet bekend.

Mijn opdracht:
SIM aanvragen Latijnse School, ‘t Weeshuis, Witte Molen en MariĂ«nburgkapel te Nijmegen.
Opdrachtgever;
Hylkema Erfgoed
Monumentstatus:
Witte Molen: rijksmonument 31207
Mariënburgkapel: rijksmonument 31158
‘t Weeshuis: rijksmonument 31118

Latijnse School: rijksmonument 31170
Subsidie:
SIM 2020 en 2021