•  

   

  “Een monument behoud je het beste door het te gebruiken”
  Maar dan moet het gebruik wel aantrekkelijk zijn. Dat betekent modernisering,
  verduurzaming en onderhoud. Hoe zorg je ervoor dat tegelijkertijd het monumentale
  karakter blijft bestaan?
  Deze balans is steeds weer ongelooflijk spannend.

  ir. Martijn Bleichrodt -architect-   meer over mij

   

DIENSTEN

Architectuur

Een monument uitbreiden of veranderen en daarbij de monumentale waarden behouden is de kunst. Ik laat u graag de mogelijkheden zien en kan in overleg treden met monumenteninstanties. Ook het vervolg traject met vergunningaanvraag, aanbesteding en uitvoeringstekeningen neem ik voor mijn rekening.

Verduurzaming

Gebruik van een monument is in essentie al duurzaam. Verdere verduurzaming maakt een monument aantrekkelijker omdat het comfort toeneemt en de energiekosten dalen. Verduurzaming komt makkelijk in conflict met monumentale waarden. Ik kan onderzoeken waar de kansen bij uw monument liggen.

Subsidies

Er zijn in Nederland een aantal subsidies en laagrentelijke leningen mogelijk voor monumenten. Ik kan u adviseren bij subsidiekeuze en het samenstellen van de subsidieaanvragen.

Uitvoering en oplevering

Tijdens de uitvoering worden plannen verwezenlijkt. Een complexe fase waarin het er op aan komt dat het resultaat wordt zoals het bedacht is. Een duidelijke organisatie en vaktechnisch toezicht zijn hierbij een must. Graag zet ik mijn ervaring in op uw project in de vorm van directievoering of advies tijdens uitvoering.

 

Onderhoud

Onderhoud is goed te plannen en te begroten. In een meer-jaren-onderhoudsplan (MJOP) zijn per jaar werkzaamheden en kosten omschreven, voor bijvoorbeeld 10 jaar. Aan de basis van het plan ligt een nulmeting van waaruit het benodigde onderhoud wordt bepaald. Ik kan u helpen met het opzetten van zo’n onderhoudssysteem en het eventueel nog uitbreiden met technische omschrijvingen voor uitvoering van de werkzaamheden.

Samenwerking

Omdat ik niet de illusie heb alles zelf te kunnen werk ik graag samen met andere specialisten als constructeurs bouwfysici en bouwhistorici. Ik heb daarvoor in de afgelopen 25 jaar een uitgebreid netwerk opgebouwd.