•  

De weduwe Maria van Pallaes stichtte de ‘Fundatie’ om armen te helpen met woonruimte en producten in natura. In 1651 werden een rij van 12 huurvrije woningen voor de armen gebouwd. Daarnaast kwam er een hoekgebouw aan de Nieuwegracht met de Refectiekamer als vergaderruimte en eetzaal voor de bestuurders van de Fundatie.

Vandaag de dag is het Refectiehuis in gebruik als woon-werkruimte. Doordat er de laatste 40 jaar weinig aan het pand gedaan is voldoet het niet meer aan huidige gebruiksnormen. De laatste jaren heeft het pand leeggestaan. Het Utrechts Monumenten Fonds heeft besloten het pand te verduurzamen en te gaan verbouwen zodat het weer zo lang mogelijk toekomstbestendig wordt. Er is in het afgelopen jaar met een team van specialisten gewerkt aan de verduurzaming van het pand met als ambitie een energielabel A. De bouwvergunning voor de verduurzaming is inmiddels verleent.

Mijn opdracht:
Ontwerp herbestemming en integratie verduurzaming
Opdrachtgever:
Utrechts Monumentenfonds (UMF)
Monumentstatus:
Rijksmonument 36005
Adviseur energie:
Klimaraad
Adviseur restauratie:
Haasnoot Restauratie adviesbureau
Anno:
2024