•  

Villa Eikenrode heeft een nieuwe eigenaar en wordt na een lange periode van leegstand en verval weer geschikt gemaakt voor bewoning. Bij het slopen van niet monumentale onderdelen als plafonds en voorzetwanden stuitte men regelmatig op onverwachte situaties waarmee in het ontwerp geen rekening gehouden was. Mij is gevraagd om op afroep mee te denken en praktische oplossingen te bieden.

Mijn opdracht:
Technisch advies uitvoering.
Opdrachtgever:
Villa Eikenrode
Monumentstatus:
Rijksmonument 524519
Aannemer:
Holubouw
Anno:
2020