De oude parkmuur tussen Westergasfabriek en Westerpark is decennia lang verwaarloosd. De gemeente Amsterdam vroeg mij de toestand in kaart te brengen en een restauratieplan inclusief begroting te maken. Om een duidelijk overzicht van het grote aantal schades te krijgen zijn beide zijden van de gehele muur gedetailleerd op tekening gezet en zijn alle gebreken daarop aangegeven. Deze tekeningen leggen de basis voor de begroting en dienen ook als uitvoeringsdocument. De muur voor de toekomst te behouden zonder het naar nieuwstaat te restaureren was de wens van de gemeente. Hieraan is voldaan door de gebreken welke niet leiden tot verder verval ook niet te herstellen.

Mijn opdracht:
Restauratieplan met begroting, advies aan uitvoeringsdirectie
Omvang:
lengte muur 96,5 meter
Opdrachtgever;
Gemeente Amsterdam
Monumentstatus:
Rijksmonument 337585
Aannemer:
Van Milt restaurateurs
Anno:
2017