•  
  •  
Het dak van het Oostelijk Meterhuis bestond uit een planken dakbeschot met daarop dakpannen en aan de binnenzijde een fraai monumentaal betimmerd gewelf. De ramen zijn relatief groot. Bij het huidige gebruik als evenementen locatie gaat er via dak en ramen veel energie verloren.

Om het monument minimaal aan te tasten is de isolatie aan de buitenzijde op het dakbeschot geplaatst. Zo blijft het monumentale gewelf aan de binnenzijde ongewijzigd en wordt de meest wenselijke opbouw (warm dak) in bouwfysisch opzicht gerealiseerd. De dikte van de isolatielaag is door de royaal overstekende gootlijst niet zichtbaar. De twee originele ventilatiekappen op het platte dak konden volledig worden gehandhaafd en zijn binnen in de schacht geïsoleerd.

Voor het glas is gekozen voor de dunst mogelijk versie van dubbel spouw glas van slechts 7 mm. dik! De sponningen in het kozijnhout bieden voldoende ruimte voor deze maat en het glas kan als origineel in stopverf(vervanger) worden geplaatst.

Mijn opdracht:
Ontwerp, vergunningaanvraag, bouwvoorbereiding, aanbesteding, begeleiding uitvoering.
oppervlakte dak
129 m2
Isolatie dak:
Rd-waarde van 3,55 K/W
Beglazing:
U-waarde van 2,0 W/m²K
Opdrachtgever:
Westergasfabriek bv
Monumentstatus:
Rijksmonument 337621
adviseur bouwfysica:
LBP sight
Aannemer:
Toekomst bouw
Anno:
2018